Việt Nam sắp có thêm 1,682 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 của AstraZeneca

Bộ trưởng bộ Y tế cho biết, UNICEF đã khẳng định ngày 16/5 tới đây, sẽ có thêm 1,682 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca qua nguồn COVAX facility sẽ được chuyển giao cho Việt Nam.