Việt Nam ghi nhận thêm 34 ca Covid-19 ngày 12 tháng 05 năm 2021

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2021, 34 ca Covid-19 được Bộ Y tế ghi nhận trong đó 33 ca trong nước đều được phát hiện trong khu cách ly, phong toả.