Tiêu hủy 3.544 kg nội tạng và thịt lợn bốc mùi hôi thối vận chuyển trái phép

QLTT tỉnh Nghệ An phát hiện xe ô tô vận tải đáng ngờ đang bốc dỡ hàng hóa có mùi hôi thối, lại gần tiến hành kiểm tra, thấy trên xe vận chuyển 3.544 kg sản phẩm động vật bao gồm thịt lợn và nội tạng lợn.