USD ngân hàng và "chợ đen" bất ngờ tăng vọt

Giá USD tại các ngân hàng đã tăng 50 đồng trong hôm nay, trong khi đó, USD trên thị trường tự do tăng tới 100 đồng.