Chọn "sự nghiệp", bạn trai ngoại quốc muốn tôi bỏ thai

Yêu nhau hơn 2 năm và nhiều lần đi qua giới hạn, bạn trai người Hàn Quốc vẫn nói chưa phải thời điểm để sinh con, nên muốn tôi bỏ thai để tập trung sự nghiệp...