'Ông trùm' du lịch đảo Bé

Quảng Ngãi Vừa tốt nghiệp đại học, không một đồng vốn, Đặng Văn Sâm tuyên bố về đảo Bé, Lý Sơn, làm du lịch.