Hà Tĩnh: Bất chấp lệnh cấm, phó Giám đốc Bệnh viện vẫn tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch Covid-19

Trong lúc cả nước đang chung sức đồng lòng chống lại Đại dịch Covid-19, thì Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê đi ngược lại với chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như tỉnh Hà Tĩnh bằng việc tổ chức đám cưới cho con.