Thói quen giúp những người nhút nhát có thể trở nên tự tin hơn

Dù nhút nhát không phải là bản tính xấu, tuy nhiên ở xã hội mà mọi việc thành hay bại đều phụ thuộc vào giao tiếp và mối quan hệ thì những người nhút nhát có thể sẽ gặp nhiều thiệt thòi hơn. Một vài thảo luận về những thói quen giúp người hướng nội có thể hòa nhập với xã hội dưới đây hy vọng sẽ giúp ai đó cải thiện bản thân nhiều hơn.