Đeo đai trinh tiết thông minh, anh chàng không ngờ bị hacker tống tiền

Tên hacker đã yêu cầu người đàn ông phải trả 1.000 USD (23 triệu đồng) nếu muốn lấy lại quyền kiểm soát đối với đai trinh tiết.