Phường Dịch Vọng - Hà Nội tích cực tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phường Dịch Vọng luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến công tác đền ơn đáp nghĩa với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.