Hệ thống siêu thị M2 bán hàng trẻ em thiếu tem CR, chất lượng sản phẩm có đảm bảo?

Hàng loạt sản phẩm cho trẻ em bán tại hệ thống siêu thị M2 không có tem hợp quy (CR). Liệu rằng chất lượng của những sản phẩm này có đảm bảo không gây hại cho làn da em bé?