Giải ngân hàng trăm tỷ đồng từ Ngân sách Nhà nước

Từ năm 2015 đến nay, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã phê duyệt 23 nhiệm vụ thuộc Chương trình công nghiệp công nghệ cao cho các đơn vị, doanh nghiệp, khối trường… với tổng kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng hơn 200 tỷ đồng.