Đánh giá và nhặt sạn "quả táo" 12 vừa ra mắt

Dù ra mắt đến 4 mẫu iPhone 12 nhưng hiệu năng và các trang bị đi kèm không có nhiều chênh lệch. Khác nhau dễ thấy nhất của 4 phiên bản là kích thước màn hình và giá bán.