Tổng Giám đốc Tập đoàn AstraZeneca được phong tước Hiệp sĩ tại Vương quốc Anh

Vì những cống hiến cho ngành khoa học đời sống và sự lãnh đạo xuất sắc trong công cuộc ứng phó với đại dịch COVID-19 trên toàn cầu