Trọng tài thương mại giải quyết những tranh chấp nào?

Nguyễn Văn Tám (TP HCM) hỏi: "Những tranh chấp nào có thể giải quyết thông qua trọng tài? Quy trình thủ tục tố tụng trọng tài? Vì sao doanh nghiệp còn khá dè dặt với cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại (TTTM)?".