Tĩnh Gia - Thanh Hóa: Cần khắc phục các tồn tại đối với dự án nạo vét hồ thủy lợi Khe Sanh

Dự án nạo vét lòng hồ thủy lợi Khe Sanh được chấp thuận thi công trong 5 năm nhưng thời gian gia hạn đã được đẩy lên tới hơn 8 năm. Thời gian kéo dài là vậy, tuy nhiên đến nay, người ta chưa thấy có một hiệu quả nào ngoài những bãi tập kết cát khổng lồ cùng các chuyến xe ngày đêm “cõng” cát đi tiêu thụ, gây bức xúc trong dư luận.