Chính quyền vào cuộc vụ dân tố trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Sau khi Người Đưa Tin Pháp Luật phản ánh người dân xã Thanh Xuân (Thanh Hóa) tố trại lợn gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra.