Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy đăng ký tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Kể từ ngày 12/03/2020, người dân tại hai TP lớn Hà Nội và TP HCM có thể nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các kênh thanh toán điện tử của ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.