Cải thiện mức độ tương tác và tăng doanh số bán hàng với tin nhắn cá nhân hóa

Theo thống kế của Viber trong năm vừa qua, người dùng đã dành 3 tỷ giờ cho các cuộc gọi, gửi 500 tỷ tin nhắn và thực hiện 36 tỷ cuộc gọi. Nhờ khả năng tiếp cận và tương tác với người dùng ngày càng tăng này, 8.500 thương hiệu trên toàn thế giới đã lựa chọn giải pháp Nhắn tin Viber để giao tiếp với khách hàng của họ tại hơn 190 quốc gia.