Công ty Điện lực Hà Nam truy thu tiền điện non tải trái quy định?

13/01/2022 17:00

Hàng trăm triệu đồng tiền điện truy thu non tải được Công ty Điện lực Hà Nam tiến hành thu từ trước năm 2015 đến nay không có cơ sở pháp lý. Phía Công ty cũng không giải thích, chứng minh được những khoản thu này là hợp lý. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn “còng lưng” gánh đủ những khoản thu vô lý này.

Tự ý truy thu 

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nhiều năm qua Công ty Điện lực Hà Nam (PCHN) đã tiến hành truy thu tiền bồi thường non tải đối với máy biến áp sử dụng công suất nhỏ hơn 30% công suất định mức trái quy định pháp luật. Việc làm này diễn ra trước thời điểm 2015, số tiền truy thu được thực hiện đối với tất cả cá nhân, doanh nghiệp có sử dụng máy biến áp trong sản xuất, kinh doanh.

Theo tài liệu mà Báo Công lý có được, tháng 4/2015, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mà đại diện là ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc PCHN ký kết Hợp đồng mua bán điện với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

hop-dong(1).jpg

Hợp đồng mua bán điện

Tại mục 9.3, Điều 9 của Hợp đồng (thỏa thuận cụ thể khác) ghi rõ: “Trường hợp bên A (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) bán điện qua máy biến áp của bên B (Doanh nghiệp): Trong thời gian 6 tháng liên tục kể từ ngày sử dụng điện ổn định ghi tại Điểm 8 Phụ lục I, nếu Bên B sử dụng điện nhỏ hơn 30% công suất định mức của máy biến áp thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bên A gửi thông báo, bên B có trách nhiệm phải thay máy biến áp có công suất phù hợp với công suất sử dụng điện”.

Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thiết kế lại dây chuyền sản xuất và máy biến áp. Doanh nghiệp đã kiến nghị với PCHN, lúc này PCHN đã tự ý đưa ra một công thức tính toán đó là truy thu điện năng do sử dụng non tải máy biến áp đối với doanh nghiệp. Tất cả nội dung này đều không được ghi vào hợp đồng mua bán điện.

Căn cứ hợp đồng mua bán điện mà PCHN ký kết với doanh nghiệp ghi rất rõ các điều khoản mà bên A buộc phải thực hiện.

Tại Điều 3: Giá mua bán điện và phương thức thanh toán, hợp đồng mua bán điện giữa Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và doanh nghiệp, Giá mua bán điện có ghi: “Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. Căn cứ mục đích sử dụng điện của bên B đăng ký, bên A ghi nhận 100% lượng điện năng sử dụng tương ứng với các mức giá quy định được ghi tại Phụ lục I của Hợp đồng này”. Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A, mục 4.2.2 ghi: “Bán điện đúng mức giá quy định ghi tại Phụ lục I của hợp đồng này”.

Còn tại Điều 5: Bên A cam kết bồi thường và chịu phạt vi phạm Hợp đồng trong các trường hợp sau:

“5.3. Ghi chỉ số công tơ sai; tính toán hóa đơn sai gây thiệt hại cho Bên B: Bên A phải hoàn trả cho bên B số tiền điện đã thu thừa cộng với tiền lãi được tính bằng số tiền phải hoàn trả nhân với mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam của Ngân hàng mà bên B có tài khoản ghi trong hợp đồng công bố tại thời điểm tính hóa đơn hoàn trả nhân với số ngày thu thừa kể từ ngày bên B trả tiền thừa đến ngày bên A hoàn trả tiền thừa cho bên B.

5.4. Bán sai giá điện của Nhà nước quy định: Bên A phải hoàn trả cho bên B số tiền điện đã thu thừa cộng với tiền lãi được tính bằng số tiền phải hoàn trả nhân với mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam của Ngân hàng mà Bên B có tài khoản ghi trong Hợp đồng công bố tại thời điểm tính hóa đơn hoàn trả nhân với số ngày thu thừa kể từ ngày bên B trả tiền thừa đến ngày bên A hoàn trả tiền thừa cho bên B.

Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá sẽ tính với thời gian là 12 tháng kể từ thời điểm phát hiện trở về trước.

5.5. Vi phạm các thỏa thuận khác trong Hợp đồng mua bán điện được xử lý theo các quy định của pháp luật.

hoa-don(1).jpg

Hóa đơn giá trị gia tăng

Từ 2016 đến nay, để hợp thức hóa khoản tiền truy thu do sử dụng non tải, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mà trực tiếp là PCHN đã trực tiếp đưa nội dung truy thu non tải vào hợp đồng sử dụng điện.

Cụ thể, căn cứ tài liệu mà Báo Công lý có được, tại hợp đồng được ký kết vào cuối năm 2017 giữa Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mà đại diện PCHN với một doanh nghiệp, Hợp đồng mua bán điện có vỏn vẹn 3 Điều, khác với Hợp đồng trước đó đã ký có tới 14 Điều. Cũng theo Hợp đồng mới này, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các bên không được ghi nhận.

Đặc biệt, tại Điều 2: Những thỏa thuận khác, mục 8 có ghi: “Trường hợp bên A bán điện qua máy biến áp (MBA) của bên B: Trong thời gian 6 tháng liên tục kể từ ngày sử dụng điện ổn định, nếu bên B sử dụng điện nhỏ hơn 30% công suất định mức của MBA đang sử dụng thì trong thời hạn 3 tháng kế từ ngày bên A gửi thông báo, bên B có trách nhiệm thực hiện một trong các nhiệm vụ sau:

Bố trí quy hoạch, tập trung dây chuyền sản suất để tách bớt MBA ra khỏi vận hành (đối với các đơn vị có nhiều MBA). Thực hiện thay MBA có công suất phù hợp với công suất sử dụng điện (đối với các đơn vị có một MBA); Thực hiện thỏa thuận thanh toán phần điện năng tổn thất trong MBA khi bên mua điện sử dụng điện nhỏ hơn 30% công suất định mức của MBA.

Như vậy, việc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mà trực tiếp là PCHN tiến hành truy thu số tiền sử dụng điện non tải đối với khách hàng liệu rằng có trái quy định pháp luật?

Hàng trăm triệu đồng đi về đâu

Để hợp lý hóa việc truy thu số tiền điện sử dụng non tải, PCHN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành lập các Biên bản thỏa thuận đối với khách hàng về việc thanh toán phần điện năng tổn thất trong MBA khi bên mua điện sử dụng điện nhỏ hơn 30% công suất định mức của MBA. Căn cứ pháp lý đối với biên bản thỏa thuận này duy nhất chỉ dựa vào Hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa PCHN với khách hàng. Trong đó, PCHN dựa vào chỉ số điện tiêu thụ thực tế của khách hàng so sánh với công suất máy biến áp để tính ra phần trăm sử dụng.

Chỉ tính riêng số tiền phải nộp của một cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Liêm vào tháng 10/2021 là gần 900 nghìn đồng, một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Duy Tiên phải thanh toán tiền truy thu 3 tháng cuối năm 2021 là gần 10 triệu đồng.

Số tiền truy thu non tải này được Công ty Điện lực Hà Nam chia cho các đơn vị thành viên, còn sử dụng số tiền này vào mục đích gì thì không ai được biết.

Theo Văn bản số 2142/PCHN-KTGSMBĐ ngày 21/9/2021 về việc thanh toán tiền khuyến khích hoạt động KTGSMBĐ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021 của PCHN, trong đó Công ty thanh toán tiền khuyến khích hoạt động kiểm tra giám sát mua bán điện cho các đơn vị với tổng số tiền là 137.239.644 đồng, riêng tiền truy thu non tải là 113.974.118 đồng. Cụ thể, Điện lực Duy Tiên được thanh toán 52.089.056 đồng, Điện lực Thanh Liêm được thanh toán 22.605.354 đồng, Điện lực Kim Bảng được thanh toán 33.538.222 đồng…

vawn-ban(1).jpg

Văn bản Công ty điện lực Hà Nam gửi các đơn vị chức năng.

Ngoài ra, số tiền truy thu non tải này còn được PCHN đưa vào danh mục xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp. Theo tài liệu mà Báo Công lý có được, chỉ tính riêng trong những tháng cuối năm 2021, các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phải nộp số tiền điện thu non tải lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thì trong hai năm 2020 và 2021, PCHN vẫn truy thu số tiền sử dụng non tải của các cá nhân, doanh nghiệp là điều khó hiểu? Bởi, trong điều kiện khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm hoạt động sản xuất, kinh doanh để phòng chống dịch bệnh.

Việc PCHN truy thu tiền sử dụng điện non tải của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở pháp lý nào? Số tiền này được Công ty và các đơn vị cấp dưới sử dụng vào mục đích gì? Việc làm này có được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chấp thuận không?

Theo http://baove.congly.vn/cong-ty-dien-luc-ha-nam-truy-thu-tien-dien-non-tai-trai-quy-dinh-19363.html