Các trường hợp nhà ở không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp sổ đỏ

Khi cấp sổ đỏ thì người dân có thể được chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, một số trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận